Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.01.2023 zmarła w wieku 37 lat
śp.
Zuzanna Kułas
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.01.2023 o godzinie 13:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina