Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.01.2023 zmarł w wieku 80 lat
śp.
Zdzisław Piasny
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.01.2023 o godzinie 11:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
Pogrążona w smutku Rodzina