Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.01.2023 zmarł w wieku 68 lat
śp.
Zbigniew Jaros
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 27.01.2023 o godzinie 13:30 w Kościele pw. św. Doroty przy ulicy Pomorskiej 445/447. po czy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny w Mileszkach
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina